Smink és maszk tanfolyam egyéb információk

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-03
A programkövetelmény modul
megnevezése Produkciós ismeretek
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 90 130
Elméleti képzés idő aránya (%) 27
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 73
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
ismeri a forgatókönyv
kidolgozásának technikáit
képes a forgatókönyv
alapján megtervezni és
megalkotni a szereplők
sminkjét, maszkját
figyel a kapcsolódásokra
a filmben
követi és precízen
dokumentálja a
kapcsolódásokat
ismeri a film készítése
során alkalmazott
számítógépes effektusok
lehetőségeit,
összefüggéseit a
sminkes/maszkos
feladatokkal
képes átlátni a
produkciók sminkes és
maszkos feladatköreihez
tartozó részfeladatokat,
és ellátni azokat
összehangolt munkát
végez a társszakmák
képviselőivel
együttműködő,
kompromisszumkész
ismeri a mozgás, a
fények és a színek
látványt befolyásoló
tényezőit
képes munkáját a
szakmai, etikai elvekkel
összhangban végzi
együttműködik az
operatőrrel
ellenőrzi magát, és
javítja a hibáit
ismeri a forgatáson
használt filmes
szakkifejezéseket
képes értelmezni a
különböző produkciók
forgatókönyvét, és
rendezőkkel, produkciós
vezetőkkel tárgyalni
a szakmai etikett szerint
viselkedik a forgatáson önállóan mérlegel és dönt

ismeri a forgatásokon
használt angol
szakzsargont
képes kommunikálni
szakzsargon
használatával
betartja a szakmára
vonatkozó speciális, és a
forgatásokra vonatkozó
általános munkavédelmi
és biztonsági előírásokat
ismeri a szakmai, etikai
elveket
képes felmérni,a
hatáskörébe tartozó
feladatokat, és
felelősséggel ellátni
azokat
ismeri a szakma filmes,
televíziós és színházi
specializációinak
sajátosságait
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul
azonosító száma SzPk-00019-14-04 0 03 3 /M-04
A programkövetelmény modul
megnevezése Sminkes és maszkos elmélet és gyakorlat
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 380 462
Elméleti képzés idő aránya (%) 23
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 77
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
elsajátítja a különböző
filmes és színpadi
produkciók smink és
maszk tervezésének és
kivitelezésének
ismereteit és annak teljes
folyamatát
képes megtervezni és
elkészíteni a
produkcióhoz szükséges
sminket, maszkot,
háromdimenziós
applikációt
munkáját körültekintően
és higiénikusan végzi
eszközeit, sminkanyagait
tisztán tartja, fertőtleníti
anatómiai
alapismeretekkel
rendelkezik, ismeri a
különböző bőrtípusokat,
a bőrhibák eltüntetésének
többféle módját
képes szakszerűen
előkészíteni a bőrt,
eltüntetni a különféle
bőrelváltozásokat,
tetoválásokat
nyitott az új technológiai
megoldásokra és
innovatív
anyaghasználatra
tudását folyamatosan
bővíti, naprakész
ismeretekkel rendelkezik
ismeri az airbrush
technika használatát
képes magabiztosan
használni az airbrush
technikát HD, natúr,
beauty és
karaktersminkekhez,
valamint maszkok
festéséhez
kíváncsi az új technikákra
nyitott az új
tapasztalatokra,
felelősséget vállal a
munkájáért
11/13. oldal
ismeri a HD technológia
elterjedése
következtében
megnövekedett
elvárásokat
képes elérni, hogy a bőr
HD felvételen is
hibátlannak tűnjön
a film, színház, tv
különbségeit figyelembe
véve végzi munkáját
munkájában a
hitelességre törekszik
ismeri a különbséget a
filmes, a színházi és a
televíziós produkciókhoz
készülő sminkek,
maszkok között
képes a műfaji
különbségek
figyelembevételével
elkészíteni a szereplők
sminkjeit, maszkjait
precíz hozzáállással
készíti el a korhű
sminkeket
ismeri, hogyan
változtatják meg a
szereplő kinézetét a
különböző színek,
textúrák,
háromdimenziós
applikációk
képes megváltoztatni a
színész karakterét színek,
textúrák és
háromdimenziós
applikációk segítségével
ismeri a különböző
életkorokhoz és fizikai
állapotokhoz tartozó
jellemzőket, és azok
megjelenítési technikáit
képes egy arcot
idősebbnek, vagy
fiatalabbnak láttatni,
valamint különböző
állapotokat megjeleníteni
rajta (pl. beteg, fáradt,
sír, izzad, halott,
megfagyott, stb.)
ismeri a különféle
speciális karakterek
sminkjeit és maszkjait,
kultúrák, etnikumok
sminkjét, maszkját, és ért
a hasonlóság
kialakításához (pl.:
dublőrök sminkje)
képes elkészíteni
különböző
karaktersminkeket,
illetve bármely
történelmi kor sminkjét
ismeri a filmes smink- és
maszk anyagokat, a
sebkészítéshez,
szőrkészítéshez és a
speciális effektusok
elkészítéséhez szükséges
anyagokat és eszközöket
képes az adott feladathoz
szükséges minőségi
eszközök és anyagok
kiválasztására és
professzionális
használatára
ismeri a teljes arc
negatívlevételének
folyamatát
képes mintát venni az
arcról, a fejről és a
végtagokról
háromdimenziós
applikációk készítéséhez
ismeri a háromdimenziós
appikációk
elkészítésének
munkafolyamatát
képes sebek és kisebb
protézis alapú
sminkeffektusok önálló
elkészítésére
ismeri a testfestés és a
testdíszítés technikáit, a
sablonkészítés módszereit
képes megmintázni,
elkészíteni és bőrre
applikálni a zselatin és
szilikon protéziseket, és
ért azok szakszerű
eltávolításához

ismeri az arcszőrzet
elkészítésének
módszereit, a csomózás,
knipfelés fajtáit
képes testfestést
készíteni ecsettel,
szivaccsal és airbrush
technikával, szabad
kézzel és sablon
használatával
képes bajuszt, szakállat,
oldalszakállat knipfelni,
szőrt ültetni protézisbe,
valamint borostát
készíteni különféle
technikákkal, és ezeket a
bőrre applikálni
alapszinten ért a
hajmunkákhoz, képes
feltenni egy parókát,
méretet venni hozzá,
valamint előkészíteni a
hajat a paróka
feltevéséhez
képes átalakítani a
sminket és maszkot a
produkció igényeinek
figyelembe vételével
(pl.:jelenetváltás)
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A sminkes és maszkos szakemberek iránti kereslet nagy mértékben megnövekedett az utóbbi
évtizedben. Ezt igazolja a Magyarországon forgatott nemzetközi produkciók folyamatosan növekvő
száma. A magyarországi adókedvezmény rendszer miatt egyre több külföldi filmgyártó producer
működik együtt magyar koproducerekkel, és több magyar filmgyártó vállalkozás dolgozik külföldi
megrendelésre, bérmunkában, ahol nagy számban alkalmaznak sminkes és maszkos szakembereket. A
magyar és nemzetközi filmek, tévéfilmek, filmsorozatok, dokumentumfilmek és videoklipek mellett
színpadi produkciók sminkes és maszkos feladatainak ellátására is sminkes és maszkos szakembereket
kérnek fel. Ezen belül különösen nagy igény van a karakterek megváltoztatásához szükséges különböző
arcszőrzetek és háromdimenziós applikációk készítésére, ami Magyarországon hiányszakma.

Egyéb szolgáltatások szakmái: Smink és maszk tanfolyam

Smink és maszk tanfolyam

 

A Smink és maszk tanfolyam egyéb információk bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.